167 Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật, BÀI MẪU 2023

Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật dân sự, kinh tế, hình sự, đất đai tại Công ty luật, tòa án, viện kiểm sát, phòng công chứng nằm trong kho thư viện bài mẫu bctt ngành luật mà dịch vụ baocaothuctaptotnghiep sẽ giới thiệu đến các bạn sinh viên. 167 đề tài này được tham khảo tại trường Viện Đại học Mở Hà Nội. Tuy nhiên, các bạn sinh viên ở các trường khác cũng có thể tham khảo để viết bctt, chuyên đề tốt nghiệp ngành luật của mình.

167 đề tài bctt ngành luật này được sắp xếp theo từng nhóm đề tài gồm có: Đề tài bctt ngành luật kinh tế, đề tài chuyên đề tốt nghiệp ngành luật dân sự, đề tài báo cáo thực tập ngành luật hình sự tại từng địa phương, đơn vị thực tập.v.v… Các bạn sinh viên có thể thoải mái, tha hồ lựa chọn phù hợp với bản thân mình là được. Nếu bạn nào không có thời gian viết bài và đi thực tập, thì có thể liên hệ trung tâm để tư vấn đề tài, đề cương chi tiết, hỗ trợ xin dấu xác nhận thực tập và báo Giá viết thuê báo cáo thực tập ngành luật giúp các bạn. Liên hệ ngay qua ZALO 093 189 2701.

167 Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật, BÀI MẪU 2023

 1. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện cấp đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp tại địa phương
 2. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 3. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ngành nghề kinh doanh có điều kiện tại địa phương
 4. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán tại địa phương
 5. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ công chứng tại địa phương
  • Nguyên tắc thành lập tổ chức hành nghề công chứng: 1. Việc thành lập tổ chức hành nghề công chứng phải tuân theo quy định của Luật này và phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Phòng công chứng chỉ được thành lập mới tại những địa bàn chưa có điều kiện phát triển được Văn phòng công chứng. 3. Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của Chính phủ. (Luật công chứng 2014)
 6. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ pháp lý tại địa phương
 7. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tài sản góp vốn và định giá tài sản góp vốn vào công ty tại địa phương
 8. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về góp vốn thành lập doanh nghiệp bằng quyền sở hữu công nghiệp tại địa phương
 9. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về vốn của công ty cổ phần tại địa phương
 10. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tăng giảm điều lệ vốn đối với công ty cổ phần tại địa phương
 11. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức quản lý công ty cổ phần tại địa phương
 12. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tách bạch giữa sở hữu và điều hành trong công ty cổ phần tại địa phương  
 13. Thực tiễn thực hiện quyền giám sát của cổ đông trong công ty cổ phần tại địa phương
 14. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
  • Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty. 2. Chủ sở hữu phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 15. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nội bộ trong công ty trách nhiệm hữu hạn tại địa phương
 16. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về công ty hợp danh tại địa phương
 17. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về doanh nghiệp tư nhân tại địa phương
 18. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tập đoàn kinh tế nhà nước tại địa phương
 19. Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế pháp lý trong hoạt động của hợp tác xã tại địa phương
  • Báo cáo thực tập ngành luật kinh tế
   Báo cáo thực tập ngành luật kinh tế
 20. Thực trạng tổ chức, quản lý hợp tác xã nông nghiệp tại địa phương
 21. Thực tiễn kiểm soát các giao dịch tư lợi trong công ty tại địa phương
 22. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về mua bán doanh nghiệp tại địa phương
 23. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần tại địa phương
 24. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên tại địa phương  
 25. Thực tiễn hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp tại địa phương
 26. Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại địa phương
 27. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 28. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 29. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức của hợp đồng trong hoạt động thương mại tại địa phương
 30. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng nhượng quyền thương mại tại địa phương
  • Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh. Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.
 31. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ viễn thông tại địa phương
 32. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chữ ký số
 33. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của thương nhân trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương
 34. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam
 35. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tự vệ trong hoạt động thương mại
 36. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại tại địa phương
 37. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức khuyến mại giảm giá tại địa phương
 38. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại bị cấm tại địa phương
 39. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ logistics
 40. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sở hữu công nghiệp trong hoạt động thương mại
 41. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bán hàng đa cấp tại địa phương
  • Căn cứ theo Nghị định 40/2018/NĐ- CP quy định; Kinh doanh theo phương thức đa cấp là hoạt động kinh doanh sử dụng mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh, trong đó, người tham gia được hưởng hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác từ kết quả kinh doanh của mình và của những người khác trong mạng lưới.
 42. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hợp đồng bán hàng đa cấp tại địa phương
 43. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về các hình thức chế tài trong hoạt động thương mại tại địa phương  
 44. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế tài bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 45. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng trong thương mại
 46. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BOT
 47. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư theo hợp đồng BCC
 48. Thực trạng thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài tại địa phương
 49. Thực tiễn kiểm soát thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
 50. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 51. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh tại địa phương
 52. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 53. Thực tiễn điều tra xử lý hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Cục quản lý cạnh tranh & Hội đồng cạnh tranh
 54. Các vấn đề phát sinh khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn xử lý các vụ việc lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền  
 55. Thực tiễn kiểm soát tập trung kinh tế bị cấm
 56. Thực tiễn kiểm soát hành vi thông đồng để một hoặc các bên của thỏa thuận thắng thầu trong việc cung cấp hàng hóa, cung ứng dịch vụ tại địa phương
 57. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp tại địa phương
 58. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quảng cáo thương mại tại địa phương
 59. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực khuyến mại tại địa phương
 60. Thực tiễn điều tra, xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh của Cục quản lý cạnh tranh
 61. Khảo sát hiệu quả thực thi Luật cạnh tranh tại địa phương
 62. Thực tiễn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tại văn phòng khiếu nại người tiêu dùng của Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại địa phương
 63. Thực tiễn hòa giải tranh chấp thương mại tại địa phương
 64. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thỏa thuận trọng tài thương mại tại địa phương
 65. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại bằng phương thức trọng tài tại địa phương  
 66. Thực trạng công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài tại địa phương
 67. Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại địa phương
  • Điều 239. Hình thức giải quyết tranh chấp: 1- Tranh chấp thương mại trước hết phải được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. 2- Các bên tranh chấp có thể thoả thuận chọn một cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân làm trung gian hoà giải. 3- Trong trường hợp thương lượng hoặc hoà giải không đạt kết quả thì tranh chấp thương mại được giải quyết tại Trọng tài hoặc Toà án. Thủ tục giải quyết tranh chấp thương mại tại Trọng tài, Toà án được tiến hành theo các thủ tục tố tụng của Trọng tài, Toà án mà các bên lựa chọn.
 68. Thực tiễn giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Tòa án tại địa phương
 69. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thế chấp tài sản tại địa phương
 70. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về đặt cọc tài sản tại địa phương
 71. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bảo lãnh tài sản tại địa phương
 72. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng vay tài sản tại địa phương
 73. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán nhà ở tại địa phương
 74. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng tặng cho nhà ở tại địa phương
 75. Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng thuê nhà ở tại địa phương
 76. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng bảo hiểm tại địa phương
 77. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán tài sản tại địa phương
 78. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng mua bán hàng hóa tại địa phương
 79. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng gia công tại địa phương
 80. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về hợp đồng dịch vụ tại địa phương
 81. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo di chúc tại địa phương
 82. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về thừa kế theo pháp luật tại địa phương
 83. Thực tiễn giải quyết tranh chấp của Tòa án nhân dân về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng tại địa phương
 84. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu mở thủ tục phá sản tại địa phương
 85. Thực tiễn áp dụng các biện pháp bảo toàn tài sản của doanh nghiệp trong giải quyết phá sản tại địa phương
 86. Thực tiễn quản lý tài sản của doanh nghiệp trong quá trình giải quyết phá sản tại địa phương
 87. Thực tiễn áp dụng thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tại địa phương
 88. Thực tiễn áp dụng thủ tục thanh lý tài sản trong giải quyết phá sản tại địa phương  
 89. Thực tiễn thu hồi tài sản và phân chia giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp bị phá sản tại địa phương
 90. Thực tiễn về vai trò của Tòa án trong thủ tục phá sản tại địa phương
 91. Tình hình ký kết và thực hiện hợp đồng lao động tại địa phương
 92. Tình hình chấm dứt hợp đồng lao động tại địa phương
 93. Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật Tình hình ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể tại địa phương
  • Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với người sử dụng lao động và toàn bộ người lao động của doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể ngành và thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp có hiệu lực áp dụng đối với toàn bộ người sử dụng lao động và người lao động của các doanh nghiệp tham gia thỏa ước lao động tập thể
 94. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng lao động nước ngoài tại địa phương
 95. Tình hình tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động tại địa phương
 96. Tình hình đình công và giải quyết đình công tại địa phương
 97. Tình hình kỷ luật sa thải người lao động tại địa phương
 98. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại theo pháp luật lao động tại địa phương
 99. Tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo lao động tại địa phương
 100. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm bắt buộc hoặc tự nguyện tại địa phương
 101. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm y tế bắt buộc hoặc tự nguyện tại địa phương
 102. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chế độ bảo hiểm hưu trí tại địa phương  
 103. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chứng từ hóa đơn tại doanh nghiệp tại địa phương
 104. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về thuế thu nhập tại địa phương
 105. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật chi ngân sách nhà nước cho mua sắm tài sản tại địa phương
 106. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật quản lý nợ công tại địa phương
 107. Thực trạng thông tin về người nộp thuế trong pháp luật quản lý thuế tại địa phương
 108. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về ưu đãi về thuế tại địa phương
 109. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểm soát chi ngân sách nhà nước tại địa phương
 110. Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật Thực trạng bất cập trong pháp luật thuế thu nhập tại địa phương
 111. Thực trạng pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế tại địa phương
 112. Thực trạng pháp luật quản lý nợ thuế tại địa phương
 113. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế tại địa phương
 114. Thực trạng bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế tại địa phương
 115. Thực tiễn thủ tục hành chính thuế tại địa phương
 116. Thực tiễn hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại địa phương
 117. Thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về cho vay của tổ chức tín dụng tại địa phương
 118. Thực trạng áp dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay ở ngân hàng thương mại tại địa phương
 119. Thực trạng quản lý và xử lý nợ xấu trong hệ thống ngân hàng tại địa phương 
 120. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm tại địa phương
 121. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về cho thuê tài chính tại địa phương
  • Nghị Định 39/2014 định nghĩa cho thuê tài chính là “một hoạt động cấp tín dụng trung hoặc dài hạn trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê tài chính và bên thuê tài chính. Bên cho thuê tài chính cam kết mua một tài sản cho thuê tài chính theo yêu cầu của bên thuê tài chính và nắm giữ quyền sở hữu tài sản theo hợp đồng cho thuê tài chính trong suốt thời hạn cho thuê. Bên thuê tài chính sử dụng tài sản theo hợp đồng cho thuê tài chính trong suốt thời gian thuê được quy định trong hợp đồng cho thuê tài chính”.
 122. Thực trạng điều chỉnh hoạt động chiết khấu giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng tại địa phương
 123. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bảo lãnh ngân hàng tại địa phương
 124. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về dịch vụ thanh toán tại địa phương
 125. Những vướng mắc phát sinh trong thực hiện pháp luật về ngoại hối tại địa phương
 126. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại tại địa phương
 127. Thực trạng giao dịch bảo đảm trong quan hệ tín dụng tại địa phương
 128. Thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm ở ngân hàng tại địa phương
 129. Thực tiễn giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng của Tòa án tại địa phương
 130. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ở doanh nghiệp bảo hiểm tại địa phương
 131. Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hình thức giao đất, cho thuê đất tại địa phương
 132. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư được triển khai tại địa phương
 133. Thực trạng chính sách tài chính đối với đất đai tại địa phương
 134. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp tại địa phương  
 135. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương
 136. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất ở nông nghiệp tại địa phương
 137. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa phương
 138. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của tổ chức kinh tế sử dụng đất tại địa phương
 139. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền của hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại địa phương
 140. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương
  • báo cáo thực tập luật đất đai
   báo cáo thực tập luật đất đai
 141. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại địa phương
 142. Thực trạng pháp luật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương
 143. Thực trạng giải quyết tranh chấp về quyền sử dụng đất của Tòa án tại địa phương
  • Trình tự giải quyết tranh chấp theo hướng khiếu nại sẽ được áp dụng đối với những tranh chấp mà các đương sự không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định và lựa chọn giải quyết tranh chấp tại UBND.
 144. Thực trạng giải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa phương
 145. Tình hình tranh chấp về thừa kế quyền sử dụng đất tại địa phương
 146. Đề Tài Báo cáo Thực tập Ngành Luật Thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế quyền sử đụng đất tại địa phương
 147. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả tại địa phương  
 148. Thực trạng bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả tại địa phương
 149. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về nhãn hiệu tại địa phương
 150. Thực trạng bảo hộ nhãn hiệu tại địa phương
 151. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về sáng chế tại địa phương
 152. Thực trạng bảo hộ sáng chế tại địa phương
 153. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
 154. Thực trạng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại địa phương
 155. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về tên thương mại tại địa phương
 156. Thực trạng bảo hộ tên thương mại tại địa phương
 157. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về chỉ dẫn địa lý tại địa phương
 158. Thực trạng bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại địa phương
 159. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về bí mật kinh doanh tại địa phương
 160. Thực trạng bảo hộ bí mật kinh doanh tại địa phương
 161. Thực trạng xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương
 162. Thực tiễn thực hiện các quy định pháp luật về quyền chống cạnh tranh không lành mạnh dưới góc độ sở hữu trí tuệ tại địa phương
 163. Thực trạng giải quyết các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ tại địa phương
 164. Thực trạng đánh giá kết quả hoạt động xây dựng và tổ chức thực hiện pháp luật môi trường tại địa phương
 165. Thực trạng đánh giá kết quả thực tiễn hoạt động phòng chống ô nhiễm, suy thoái, sự cố môi trường tại địa phương
 166. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường tại khu công nghiệp hoặc khu chế xuất tại địa phương
 167. Thực trạng giải quyết tranh chấp về môi trường bằng Tòa án tại địa phương

Giá Viết thuê báo cáo thực tập ngành luật

Hiện tại, Giá Viết thuê báo cáo thực tập ngành luật tại baocaothuctaptotnghiep.com của mình như sau:

Thuê viết bctt Bảng giá
10 – 15 trang 600 – 1.000 tùy trường
15 – 30 trang 1.000 – 2.000 tùy trường
30 – 50 trang 1.500 – 3.000 tùy trường

Nếu bạn nào không có thời gian viết bài hoặc đi thực tập, thì có thể liên hệ Trung tâm để Báo giá viết thuê báo cáo thực tập ngành luật và hỗ trợ xin dấu xác nhận thực tập giúp các bạn. các bạn không có thời gian làm bài thì LIÊN HỆ NGAY qua ZALO 093 189 2701 nha.

Các bạn tham khảo đề tài trên, chúng ta sẽ thấy sự đa dạng trong danh sách đề tài này về đơn vị thực tập lẫn lĩnh vực đề tài nghiên cứu, từ luật về quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ môi trường, tranh chấp đất đai, luật về ngân hàng, chữ ký số cho đến các đề tài công ty TNHH, công ty cổ phần.v..v.. Vì vậy, khi các bạn chọn đơn vị thực tập 1 công ty thương mại, hay ngân hàng, hay tòa án, viện kiểm sát, ubnd,.v..v.. thì các bạn cũng có thể tìm được đề tài báo cáo thực tập ngành luật phù hợp với đơn vị thực tập của mình ở trong danh sách trên.

(Nguồn: https://baocaothuctaptotnghiep.com)

Các bạn Comment để lại Gmail bên dưới để mình gửi tài liệu nha

Dịch Vụ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP Giá rẻ

Liên hệ ZALO 0362 073 722

hoặc quét mã QR của ZALO sau:

Subscribe
Notify of
guest
2 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Vinh
Vinh
1 year ago

Mình cần thuê làm dùm bài bctt luật như trên. bạn cho mình giá và các thức làm bài

2
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x